Xóa dòng WordPress.org và Powered by WordPress trên 1 số theme free

4.8
(12)

Remove WordPress.org on Widget Meta and Powered by wordpress at footer.

Sẽ có 2 chỗ cần xóa nếu bạn xài theme wordpress free. Một là ở Footer và một ở Widget Meta trên WordPress.

Giải quyết vấn đề 1: Xóa dòng WordPress.org trên theme.

Đường dẫn đến file cần sửa: /pathtoyoursourcewordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-meta.php

xóa dòng WordPress.org on Widget Meta
Delete WordPress.org on Widget Meta

Tìm và xóa đoạn được bôi đen là xong.

Giải quyết vấn đề 2: Xóa dòng Powered by WordPress ở footer.

Tìm đến file footer.php: /pathtoyoursourcewordpress/ wp-content/themes/yourtheme/footer.php

Tùy mỗi theme sẽ có cách nhận dạng khác nhau, do đoạn footer nay cũng ngắn các bạn cố tìm đến chỗ nào ghi Powered by WordPress thì xóa nguyên cụm <div></div> của nó nhé.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.