Fix Lỗi Port 80 Trên OpenLiteSpeed

5
(7)

Can’t listen at address 80 address already in use OpenLiteSpeed.

Túm lại là ở bảng điều khiển Web Servers của OpenLiteSpeed bạn thấy Listeners với địa chỉ *:80 đỏ lè sau khi reboot VPS.

Vào nó thông báo lỗi đại loại là cổng 80 đã được dùng, còn vào web chính thì bạn thấy nó ghi Test 123 Apache gì đó thì lỗi này là do thằng Apache đã chiếm dụng port 80.

Vì sao vậy, Apache cũng là 1 Web Servers cho bạn chạy website, còn OpenLiteSpeed cũng là 1 Web Servers.

Vì vậy cách giải quyết nhanh nhất là xóa luôn Apache với dòng lệnh sau:

yum remove httpd*

Script remove Apache

Sau đó bạn khởi động lại OpenLiteSpeed là xong. Còn nếu không phải Apache chiếm dụng thì tìm hiểu thêm do thằng nào, Stop hoặc gỡ nó ra ưu tiên cho OpenLiteSpeed là được.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.