Cài Đặt HTTPS Cloudflare Cho WordPress trên OpenLiteSpeed Trong 5 Phút

5
(8)

Các Bước Đăng Ký HTTPS/SSL Cloudflare cho WordPress trên OpenLiteSpeed Server

Bước đầu tiên bạn phải đăng ký 1 tài khoản CloudFlareadd website mà bạn muốn lấy chứng chỉ Universal SSL miễn phí từ CloudFlare.

Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 1
Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 1

Đầu tiên chọn Crypto tại mục SSL thì chọn Flexible hay Full, Full (strict) đều được, ở đây mình ưu tiên chọn Flexible (Nếu dùng WordPress trên OpenLiteSpeed để tránh bị lỗi 523).

Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 2
Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 2

Tiếp theo là muc Origin Certificates chọn Create Certificate để tạo chứng chỉ CloudFlare miễn phí 15 năm cho tên miền của bạn.

Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 3
Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 3

Màn hình tiếp theo chọn tất cả mặc định là RSA rồi click Next.

Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 4
Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 4

Copy phần Origin Certigicate và paste vào Notepad và lưu dưới dạng domain.com.crt hoặc domain.com.pem

Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 5
Cài Đặt SSL HTTPS CloudFlare cho WordPress trên OpenLiteSpeed 5

Phần Private Key bạn copy và lưu vào Notepad dưới dạng domain.com.key

Phần việc liên quan CloudFlare kết thúc tại đây. Giờ chúng ta chỉ chú ý 2 file vừa lưu về thôi.

Hướng Dẫn Cấu Hình HTTPS/SSL cho WordPress trên OpenLiteSpeed

Đăng nhập vào OpenLiteSpeed qua địa chỉ https://domain.com:7080

Nếu bạn chưa cài đặt OpenLiteSpeed Web Server thì hướng dẫn chi tiết tại đây: https://thuthuatcaidat.com/cai-dat-openlitespeed-voi-1-click-cung-cac-tuy-chinh/

Còn nếu bạn dùng các Web Servers khác thì chỉ cần khai báo đường dẫn đến nơi lưu 2 file vừa lưu về là SSL chạy. Còn Nginx thì có thể bạn phải tham khảo bài viết sau: https://thuthuatcaidat.com/cau-hinh-ssl-cloudfare-cho-linux-trong-5-phut/

Cấu hình SSL trên OpenLiteSpeed 1
Cấu hình SSL trên OpenLiteSpeed 1

Tiếp theo trên OpenLiteSpeed > Listeners chọn phần bạn cấu hình cổng 443 để cho https hoạt động và sửa như hình trên. Dĩ nhiên là 2 file bạn lấy về phải up lên Server của bạn qua SFTP.

Cấu hình SSL trên OpenLiteSpeed 2
Cấu hình SSL trên OpenLiteSpeed 2

Hoặc tại Virtual Hosts > chọn nơi Virtual host đang lưu trữ source Web WordPress của bạn > Click chọn tiếp SSL và sửa lại đường dẫn tới 2 file đã up.

Vậy là phần cài đặt SSL tới đây xem như xong, nếu có lỗi thì bạn nên kiểm tra lại cách cài đặt host của mình xem ở dạng http nó đã chạy chưa. Nếu chạy rồi mà ra https không được thì có thể là lỗi đường dẫn đến file .key và file .crt

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

One thought on “Cài Đặt HTTPS Cloudflare Cho WordPress trên OpenLiteSpeed Trong 5 Phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.