Crontab Backup Source Websites on Linux

5
(10)

Ở đây mình sẽ hướng dẫn đoạn code/script backup source websites WordPress tự động thực hiện trên SSH trước sau đó mới áp dụng vào Cron job.

Hình thức này áp dụng cho các bạn đang sử dụng linux, backup website, source code, hay bất cứ folder gì, chẳng hạn mình sẽ backup source websites wordpress của mình.

Script Backup source website trên Linux

tar -zcvpf PatoFoldersavebackup/Sourceweb-‘date +\%Y\%m\%d-\%H\%M\%S‘.tar.gz PathToFolderNeedBackup

  • tar -zcvpf : Lệnh nén.
  • PatoFoldersavebackup: đường dẫn tới Folder sẽ lưu file backup.
  • Sourceweb: Tên file backup bạn muốn đặt.
  • -‘date +\%Y\%m\%d-\%H\%M\%S‘.tar.gz  : Phần mở rộng để xác định Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây lưu.
  • PathToFolderNeedBackup: Đường dẫn tới Folder cần backup. VD: /home/DomainName/public_html

Tạo cron job để chạy script backup websites:

58 23 * * * tar -zcvpf PatoFoldersavebackup/Sourceweb-‘date +\%Y\%m\%d-\%H\%M\%S‘.tar.gz PathToFolderNeedBackup /dev/null 2>&1

Crontab
Crontab
  • 58 23 * * * : Thực hiện lệnh lúc 23h58p hàng ngày.
  • /dev/null 2>&1 : để mặc định.

Thế là xong lệnh backup data source website wordpress.

Lưu ý nhỏ khi giải nén và phục hồi file backup

Lưu ý khi giải nén ta cần thực hiện thêm lệnh move từ folder giải nén đến folder source web cần chạy. Lệnh Console mv /pathfolderunzip/* /pathfolderweb/

Các bài viết liên quan khác về Cron Job mà bạn sẽ thích

Xem thêm cách backup database tự động bằng Cron Job ở đây: https://thuthuatcaidat.com/crontab-backup-database-on-linux/

Cách làm cho một Cron Job chạy hiệu quả nhất trên VPS thì nên tham khảo bài này: https://thuthuatcaidat.com/sua-loi-no-crontab-for-root/

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.