Bây giờ là mấy giờ ở tại Nước Úc (Australia) UTC/GMT +10

5
(2)

Time in Australia

Nước Úc (Australia) có múi giờ chính là UTC/GMT +10 nhưng thực ra lãnh thổ nước Úc trải dài từ múi giờ GMT+7 đến GMT+11.

Bây giờ là mấy giờ ở tại Nước Úc (Australia) hay Bây giờ là mấy giờ của Nước Úc (Australia) hoặc Nước Úc (Australia) bây giờ là mấy giờ. What time is it at Australia(Time in Australia).

What time is it at Australia(Time in Australia).
What time is it at Australia(Time in Australia).

Bây giờ là mấy giờ – Lịch Vạn Niên Việt Nam

Tháng      Năm   

Click vào ngày trên lịch để hiện cửa sổ ngày giờ hoàng đạolịch âm hôm naygiờ xấu giờ tốt. Hoặc bất cứ ngày tháng năm nào bạn muốn xem.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.