Tự động xóa hết file log trên VPS Linux bằng Crontab

5
(3)

Sẽ không có hình ảnh minh họa cụ thể nào, tất cả hướng dẫn sẽ là đơn giản nhất để có thể thực hành được, chạy được ngay trên VPS của bạn.

Bước 1: Tại cửa sổ Console gõ lệnh

crontab -e

Bước 2: tiếp theo gõ chữ o không phải số 0

o

Bước 3: Gõ tiếp

* * * * * rm -rf /pathtoyourlogfolder/logs/* >/dev/null 2>&1

Chú ý thay /pathtoyourlogfolder/logs/ thành đường dẫn tới nơi chứa file log cần xóa.

Bước 4: Thoát ra bằng cách nhấn phím Esc và gõ lệnh sau

:wq

Bước 5: Kiểm tra bằng lệnh crontab -l

crontab -l

Lưu ý: lệnh trên đang thực hiện mỗi phút 1 lần.

Tham khảo bảng dưới dây để hiểu hơn

*   *   *   *   *   command to be executed
-   -   -   -   -
|   |   |   |   |
|   |   |   |   +----- day of week (0 - 6) (Sunday=0)
|   |   |   +------- month (1 - 12)
|   |   +--------- day of month (1 - 31)
|   +----------- hour (0 - 23)
+------------- min (0 - 59)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.