How is BMI calculated?

How Can We Help?

You are here:

Calculation of BMI

ft
in
lbs
cm
kg

Convert metric BMI to standard( kakulator bmi ).

How is BMI calculated?

Kilograms and meters (or centimeters)

Formula: weight (kg) / [height (m)]2

Pounds and inches

Formula: weight (lb) / [height (in)]2 x 703


Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.