How is BMI calculated?

How is BMI calculated?

You are here:

Calculation of BMI

ft
in
lbs
cm
kg

Convert metric BMI to standard( kakulator bmi ).

How is BMI calculated?

Kilograms and meters (or centimeters)

Formula: weight (kg) / [height (m)]2

Pounds and inches

Formula: weight (lb) / [height (in)]2 x 703


Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.