Thiết lập MySQLDumper

5
(3)

Đây là phần quản lý mysql, cơ sở dữ liệu lớn, dành cho những bạn có database lớn đến hàng trăm MB hoặc hàng GB, hoặc là nhiều website chạy trên cùng VPS chẳng hạn.

Tải tại đây:

Cài đặt và giải nén ở nơi lưu trữ cho domain chính, ở đây mình ưu tiên private_html

Thiết lập MySQLDumper 2
Tải lên bằng trình Ftp và giải nén bằng lệnh

Nếu bỏ ở public_html thì vào thẳng bằng domain/MySQLDumper-master còn privite_html thì bằng ip:port/MySQLDumper-master

Thiết lập MySQLDumper 3

Bắt đầu cài đặt, chọn tiếng việt cho dễ.

Thiết lập MySQLDumper 4

Tại bước này bạn sẽ được yêu cầu CHMOD lại file config.php thành 777. Bạn có thể dùng FTP hoặc lệnh.

Thiết lập MySQLDumper 5

Tiếp theo là khai báo user và pass đăng nhập vào mysql

Thiết lập MySQLDumper 6

Kết nối thành công thì bạn cứ tiếp tục, còn báo sai thì xem lại pass hoặc user, thường user root không được thì đổi thành admin.

Thiết lập MySQLDumper 7

Tiếp theo bạn được yêu cầu tạo ra 4 folder, cái này trong gói nén mình làm sẵn rồi, các nơi khác phải khởi tạo lại từ đầu, rồi phân quyền lại thành 777 như với config.php

Thiết lập MySQLDumper 8

Làm theo hình trên, chỉ cần phân quyền thư mục cha rồi áp dụng cho tất cả folder con là xong.

Thế là cài đặt xong rồi, trong đây có chức năng MultiDump là 1 lần backup tất cả các cơ sở dữ liệu.

Nên fix thêm tốc độ cho việc backup và bung nén, tùy server mạnh yếu mà cho phù hợp. Server mình 10 core nên để 500k, còn server 2GB RAM thì set 50k-100k được rồi.

Thiết lập MySQLDumper 9

Bạn cứ tìm hiểu dần nhé, cơ bản cài đặt có thế thôi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.