Config Filezilla Server

5
(2)

Cấu hình con File server trên windows. Cụ thể bài viết này sẽ lấy Filezilla Server để làm server lưu file. Download tại đây https://filezilla-project.org/download.php?type=server

Cái này mình đã lưu hình ảnh từng bước đã làm thành công. Muốn bên ngoài truy xuất vào server bạn nhớ phải mở port trên thiết bị mạng nhé. Sau khi cài đặt xong thì tạo user để đăng nhập bằng ftp từ nơi khác vào.

Config Filezilla Server 2
Step 1 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 3
Step 2 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 4
Step 3 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 5
Step 4 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 6
Step 5 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 7
Step 6 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 8
Step 7 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 9
Step 8 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 10
Step 9 – Config Filezilla Server
Config Filezilla Server 11
Step 10 – Config Filezilla Server

Lưu lại là xong.

Bài viết này chủ yếu từ quan điểm cá nhân đã từng làm được, và chỉ xem bài viết này là nơi lưu trữ nên mình sẽ không giải thích nhiều.

Sau khi cài xong thì tạo user phân quyền truy cập thư mục. Tham khảo video sau https://www.youtube.com/watch?v=ru2qOyfZzAE&ab_channel=WakidAnwar

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.