Convert Metric Liters To Ounces

Convert Metric Liters To Ounces

You are here:

Convert Metric Liters To Ounces

1L= 33.8140227 US fluid ounces

L0.00 us fl oz
L33.81 us fl oz
L67.63 us fl oz
L101.44 us fl oz

Convert Milliliters To Ounces

1 L = 1000 mL = 33.81 us fl oz

1 Milliliter = 0.003381 oz

Liters In Ounces
Milliliters To Ounces
Milliliters To Ounces Calculator

1 oz To ml

1 oz (US fluid ounce) =29.5735296 milliliters

1 oz (US fluid ounce) = 0.0295735296 Liters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.