Convert Metric Liters To Ounces

You are here:

Convert Metric Liters To Ounces

1L= 33.8140227 US fluid ounces

L0.00 us fl oz
L33.81 us fl oz
L67.63 us fl oz
L101.44 us fl oz

Convert Milliliters To Ounces

1 L = 1000 mL = 33.81 us fl oz

1 Milliliter = 0.003381 oz

Liters In Ounces
Milliliters To Ounces
Milliliters To Ounces Calculator

1 oz To ml

1 oz (US fluid ounce) =29.5735296 milliliters

1 oz (US fluid ounce) = 0.0295735296 Liters

Previous Convert 1 Metric Ton To Liters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.